Bæredygtig arbejdsliv og ledelse

 

Mennesker samarbejder med mennesker, ikke med titler, strategier eller ledelsesmodeller.

Vi forholder os til hinanden som mennesker og responderer på hinandens kropslige mikroprocesser, om end ofte ubevidst.

 

I arbejdet med at styrke tillid, autencitet, mod, følgeskab og et bæredygtigt arbejdsliv – og i arbejdet med at bevæge låste situationer i en organisation, skyder vi genvej ved at bringe kroppen i spil som et lærings og udviklingsfelt.

 

I Core Energy arbejder vi i krydsfeltet mellem krop, tanke og kontekst.

  • Med brug af Embodied Leadership bringer vi krop og nærvær ind i ledelse og arbejdslivet på en professionel og meningsgivende måde.
  • Vi bruger den kropslige dimension til at synliggøre kompleksiteten i et socialt system og dermed skabe større bevidsthed og nye handlemuligheder.

 

Brug af den kropslige dimension bygger bro mellem teori og praksis og gør vejen til anvendelse kort.

 

 

 

 

Læs artikel om Kroppens vej til modig ledelse

fra Berlingske tillægget Moderne Ledelse d. 28.8. 2018

 

Læs artiklen Ledelse er noget vi gør

fra Politiken d. 7. 9. 2018 

 

Læs om Core Energys Why – How – What, ved at klikke på prikkerne nederst på ovenstående billede.

 

Why

Vi lever i en tid hvor vi konstant skal udvikle os og forholde os til utallige valg, samtidig med, at vi i arbejdslivet, skal gøre mere for mindre.

 

De traditionelle måder vi har været i arbejdslivet og ledelse på, hvor fokus er på vækst, individualisering og stigende krav til den menneskelige kapacitet og ydeevne, har spillet fallit i forhold til den nye tids betingelser.

 

Prisen ved at fortsætte uforagtet er for høj – både for virksomheder, samfund, medarbejder og ikke mindst for vores bundlinjer – den økonomiske og vores børn!
Vi betaler med stagnation, mistrivsel, stress og ensomhed.

 

Vi bliver nødt til at finde nye veje – der bliver kaldt på mere nytænkende og bæredygtige tilgange og metoder.

 

Core Energy giver et kvalificeret bud på hvordan. 

How

Det særlige kendetegn for Core Energys metode er brugen af Embodied Leadership, kropslig læring, bevidst nærvær i arbejdslivet og Læring i praksis.

 

Vi tager afsæt i forskning om hjerne, krop og læring. Vi zoomer ind og undersøger oplevelsen af dagligdags begreber, aktiviteter, relationer og handlemåder. Faktorer som umiddelbart kan syntes ubetydelige, men som under ‘luppen’ foldes ud og viser sig, at kunne skabe konstruktive og vedvarende udvikling i dagligdagen og en øget opmærksomhed på alle planer.

 

Hvorfor bruge kroppen som læringsredskab

Når vi benytter os af kroppen som læringsredskab, får vi synliggjort ubevidste mønster og mekanismer, som vi ikke kan fange gennem det talte sprog.

Mekanismer der påvirker vores måde at kommunikerer på, se og gribe muligheder, indgå i relationer, tilgå opgaver, opretholde stabilitet og ikke mindst mekanismer der er medskabende af den fælles kultur – en kultur der kan være mere eller mindre bæredygtig!

 

Den kropslige tilgang styrker nærværet i den enkelte og mellem deltagerne og øger på forunderligvis tilliden, engagement og modet mellem mennesker.

 

Core Energys metoder giver et realistisk helhedsbillede og et bredere afsæt at arbejde ud fra.

 

Krop, teori og anvendelse går hånd i hånd

Arbejdet med den kropslige dimension understøttes altid af teorioplæg, refleksion, plenumdebatter, aktuelle cases og andre mere traditionelle metoder.

Alle Core Energys produkter tilpasses kundens behov og situation.

 

Vi sætter en ære i, at vores kunder går fra os med konkrete brugbare redskaber, der nemt kan tages i brug og styrke et bæredygtigt arbejdsliv.

What

 

Hos Core Energy er nøglen bæredygtighed i og mellem mennsker, herfra styrkes udvikling, trivsel og effektivitet.

 

Vores afsæt er ud fra et helhedsbillede bestående af individ-kultur-ledelse.

Det er 3 uadskillelige parametre og derfor også disse parametre vi på forskellige vis sætter fokus på og skaber nærvær om, når vi arbejder med at styrke et Bæredygtigt Arbejdsliv.

 

De overordnede produktelementer i Core Energy

  • Fundamentet (Embodied Leadership): Træning i at bruge kroppens ressourcer til at styrke nærvær,  tillid, nysgerrighed, gennemslagskraft og mod. Fordi metoderne styrker nærværet og indre ro, forebygger brugen af redskaberne stress, på effektiv vis. Vi arbejder på individ, ledelse, team og kulturplan.

 

  • Hverdagsinnovation (Kontinuerlig udvikling og optimering): Ledertræning og udvikling gennem brug af krop, bevidsthed, nærvær og læring i praksis. Træningsforløb for ledergrupper hvor samarbejde og tillid styrkes, samtidig med at vi arbejder fokuseret med et tema/en case. Korte workshops med fokus på styrkelse af nysgerrighed og mod, at arbejde bæredygtigt, styrkelse af en bæredygtig arbejdskultur etc.

 

  • Facilitering, undervisning og supervision: Facilitering af temadage hvor I ønsker at styrke udbyttet ved aktiverer kropslige læring, sammen med mere traditionelle metoder. Jeg underviser også på andres lederudviklingsforløb eller terapeut/coachforløb. Supervision af teams der arbejder med mennesker.

 

  • Foredrag:  I foredragene betragtes publikum som deltager. Det betyder, at der vil indgå øvelser der kan involverer hjernen, åndedræt, krop og relation. Foredragene kan være om Bæredygtigt arbejdsliv. Personlig lederskab Hvorfor kropslig læring. Søvn.

 

I alle vores produkter arbejder vi opmærksomt og direkte med afsæt i den kropslige læring, nærvær og relationen. Vi understøtter altid med teoretisk oplæg (Læs mere om vores særlige metoder under How).

Få indblik i vores produkter i nedenstående ikoner.

 

Seneste blogindlæg

Lydfiler Alle blogindlæg Tilmeld nyhedsbrev

Kom i kontakt