Core Energy - et fundament for liv, lederskab, læring og bæredygtighed

Bæredygtigt arbejdsliv og ledelse

– med brug af den kropslige dimension og Embodied Leadership

 

Mennesker samarbejder med mennesker, ikke med titler, strategier eller ledelsesmodeller.

Vi forholder os til hinanden som mennesker og responderer på hinandens kropslige mikroprocesser, om end ofte ubevidst.

 

I arbejdet med at styrke tillid, autencitet, mod, følgeskab og et bæredygtigt arbejdsliv

– og i arbejdet med at forstå, perspektivere og bevæge et felt i en organisation, skyder vi genvej ved at bringe kroppen i spil som et lærings og udviklingsfelt.

 

I Core Energy arbejder vi i krydsfeltet mellem krop, tanke og omgivelser.

  • Med brug af Embodied Leadership bringer vi krop og nærvær ind i det personlige lederskab og et bæredygtigt arbejdslivet på en professionel og meningsgivende måde.
  • Vi bruger også den kropslige dimension i arbejdet med at synliggøre kompleksiteten i et socialt system og dermed skabe større bevidsthed og nye handlemuligheder.

 

Brug af den kropslige dimension bygger bro mellem teori og praksis og gør vejen til anvendelse kort.

 

Læs om Core Energys WhyHowWhat ved at klikke på prikkerne nederst på ovenstående billede, eller i menuen Om Core Energy.

 

 

Udtalelser om træning i Embodied Leadership og et bæredygtigt arbejdsliv

 

Den kropslige dimension og øvelserne har meget stor betydning – det er dem som har gjort det hele så anderledes fra andre kurser. 
Har tidligere hørt og læst meget om denne eller tilsvarende teori (Bæredygtigt arbejdsliv/Mental sundhed/Personligt lederskab), men aldrig med kropsaspektet påkoblet og det er helt klart det der gør forskellen for mig denne gang“.
Karina Sinding Thorsøe, PhDDirector, CMC Development, Novo Nordisk
“Sofie er en fremragende underviser og facilitator. Med tydelighed og ro blev der skabt et helt særligt rum hvor vi fik lyst at være nysgerrige og turde udforske”.
Ane Kastberg, Teamleder, dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune

 

 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Why

 

Core Energys mission er at vække mennesker og sociale kroppe op

… styrke MODET til at SE

– SE sig selv

– SE andre

– SE hinanden

– SE helheden

 

Det kræver MOD at se.

 

Når vi SER, har vi større mulighed for at tage de bedste og nødvendige beslutninger for os og for fællesskabet.

 

Core Energys mission er at styrke MODET til at træde nye spor

Spor der er må trædes i en tid hvor alting går meget hurtigt …

… hvor gamle vaner og strategier ikke virker.

 

Tiden venter ikke …

Det er nu Vi skal være MODIGE og SE og BEVÆGE og EKSPERIMENTERE med nye fodtrin.

 

How

Det særlige kendetegn for Core Energys metode er brugen af Embodied Leadership, kropslig læring, bevidst nærvær i arbejdslivet og Læring i praksis.

 

Vi tager afsæt i forskning om hjerne, krop og læring. Vi zoomer ind og undersøger oplevelsen af dagligdags begreber, aktiviteter, relationer og handlemåder. Faktorer som umiddelbart kan syntes ubetydelige, men som under ‘luppen’ foldes ud og viser sig, at kunne skabe konstruktive og vedvarende udvikling i dagligdagen og en øget opmærksomhed på alle planer.

 

Hvorfor bruge kroppen som læringsredskab

Når vi benytter os af kroppen som læringsredskab, får vi synliggjort ubevidste mønster og mekanismer, som vi ikke kan fange gennem det talte sprog.

Mekanismer der påvirker vores måde at kommunikere på, se og gribe muligheder, indgå i relationer, tilgå opgaver, opretholde stabilitet. Og ikke mindst mekanismer der er medskabende af den fælles kultur. En kultur der kan være mere eller mindre bæredygtig!

 

Den kropslige tilgang styrker nærværet i den enkelte og mellem deltagerne, og øger på forunderligvis tilliden, engagement og modet mellem mennesker.

 

Core Energys metoder giver et realistisk helhedsbillede og et bredere afsæt at arbejde ud fra.

 

Krop, teori og anvendelse går hånd i hånd

Arbejdet med den kropslige dimension understøttes altid af teorioplæg, refleksion, plenumdebatter, aktuelle cases og andre mere traditionelle metoder.

Alle Core Energys produkter tilpasses kundens behov og situation.

 

Vi sætter en ære i, at vores kunder går fra os med konkrete brugbare redskaber, der nemt kan tages i brug og styrke et bæredygtigt arbejdsliv.

What

 

Hos Core Energy er nøglen bæredygtighed i og mellem mennsker, herfra styrkes udvikling, trivsel og effektivitet.

 

Vores afsæt er ud fra et helhedsbillede bestående af individ-kultur-ledelse.

Det er 3 uadskillelige parametre og derfor også disse parametre vi på forskellige vis sætter fokus på og skaber nærvær om, når vi arbejder med at styrke et Bæredygtigt Arbejdsliv.

 

De overordnede produktelementer i Core Energy

  • Fundamentet (Embodied Leadership): Træning i at bruge kroppens ressourcer til at styrke nærvær,  tillid, nysgerrighed, gennemslagskraft og mod. Fordi metoderne styrker nærværet og indre ro, forebygger brugen af redskaberne stress, på effektiv vis. Vi arbejder på individ, ledelse, team og kulturplan.

 

  • Hverdagsinnovation (Kontinuerlig udvikling og optimering): Ledertræning og udvikling gennem brug af krop, bevidsthed, nærvær og læring i praksis. Træningsforløb for ledergrupper hvor samarbejde og tillid styrkes, samtidig med at vi arbejder fokuseret med et tema/en case. Korte workshops med fokus på styrkelse af nysgerrighed og mod, at arbejde bæredygtigt, styrkelse af en bæredygtig arbejdskultur etc.

 

  • Facilitering, undervisning og supervision: Facilitering af temadage hvor I ønsker at styrke udbyttet ved aktiverer kropslige læring, sammen med mere traditionelle metoder. Jeg underviser også på andres lederudviklingsforløb eller terapeut/coachforløb. Supervision af teams der arbejder med mennesker.

 

  • Foredrag:  I foredragene betragtes publikum som deltager. Det betyder, at der vil indgå øvelser der kan involverer hjernen, åndedræt, krop og relation. Foredragene kan være om Bæredygtigt arbejdsliv. Personlig lederskab Hvorfor kropslig læring. Søvn.

 

I alle vores produkter arbejder vi opmærksomt og direkte med afsæt i den kropslige læring, nærvær og relationen. Vi understøtter altid med teoretisk oplæg (Læs mere om vores særlige metoder under How).

Få indblik i vores produkter i nedenstående ikoner.

 

Seneste blogindlæg

Alle blogindlæg Tilmeld nyhedsbrev

Kom i kontakt