Bæredygtig ledelse i arbejdslivet - eks. på et forløb. - Core Energy

Bæredygtig ledelse i arbejdslivet – eks. på et forløb.

 

Efter mange års fokus på vækst og stigende krav til den menneskelige kapacitet og ydeevne på arbejdsmarkedet, er der begynde at komme sprækker og revner i de traditionelle managementkulturer. Mange steder bliver der kaldt på mere bæredygtige tilgange og metoder, til anvendelse i selve arbejdsdagen. 

Forløber her er en mulig vej. Gennem træning af ledergrupper i brugen af krop, nærvær, kreativitet og læring i praksis, skabes ledere der i adfærd og metode arbejder på en bæredygtig måde til gavn for både virksomheden, lederen selv og medarbejderen. 

 

Kendetegn for et bæredygtigt arbejdsliv

 • I det bæredygtige arbejdsliv er fokus langsigtet og fremtidsorienteret gennem bevidst at skabe plads til de uforudsigelige rum og det meningsgivende i mødet mellem mennesker. Det er her vi finder de smarte løsninger og de genveje, der sikrer bevidst effektivitet, ledelse som følgeskab og at virksomheden er på forkant og bevæger sig med tiden.
 • Centralt for et bæredygtigt arbejdsliv er åbne og tillidsfulde relationer, hvor lederen og medarbejderne ser der hvor ting gentager sig selv på en stagnerende og drænende måde og her har modet til at gøre noget andet.
 • I et bæredygtigt arbejdsliv er der balance mellem ansvar for opgaven, ansvar for fællesskabet og ansvar for egen tilstand. Det betyder, at lederen og medarbejderne arbejder på måder hvor de er effektive og progressive, uden at blive slidt ned.

Lederen er en vigtig brik for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv, idet lederen er rollemodel, spejl og innovator for sine medarbejdere.

 

På forløbet arbejder vi målrettet med nedenstående temaer

 • Lederens egentilstand og evne til at træde ind i nærvær og klarhed samt at kunne bruge tilstanden konstruktivt i relation til omverden.
 • Kommunikation – træning i at lytte bredt og nysgerrigt, uden at miste retning, samt i at tage kontakt til medarbejder/andre på en inviterende måde.
 • Mødekultur og metode: Meget tid spilles på ineffektive møder, hvilket er ærgerligt, da mødet kan være mulighedernes rum, hvis de gribes an på en måde der inviterer til deltagelse og følgeskab.
 • Styrke kontakten og tilliden mellem lederne i ledergruppen, således at de får et godt fundament at navigere ud fra og et trygt sted at søge om hjælp og sparring.
 • Fremtidens lederskab: Bevidstgørelse af og parathed til at være leder i en tid, hvor der er konstant udvikling og bevægelse og samtidig stilles høje krav.

 

Et anderledes læringsrum med et langvarigt og organisatorisk udbytte

Særligt kendetegn for træning i bæredygtigt arbejdsliv er træningen i bevidst opmærksomhed på de konstant foranderlige tilstande der altid er, dels i lederen selv og dels i relationen mellem mennesker. I den travle hverdag forsvinder denne opmærksomhed til fordel for gentagende og fastlåsende vaner og rutiner.

Vi arbejder med kvaliteter, som vi alle har, qua det, at vi er mennesker. Dog forstærker vi kvaliteterne, undersøger dem og gør dem til bevidste redskaber frem for ubevidste evner.

Der er tale om kvaliteter så som at sanse, lytte, se, relaterer, være nysgerrig, undres, være kreativ, brug af krop og åndedræt, reflekterer og perspektivere.

Et vigtigt element i træningen er at eksperimentere i egen hverdag. Eksperimentet har den styrke, at der ikke er et givet udfald, hvilket hjælper til at synliggøre og erfare nye muligheder.

Vi bringer lederens hverdag ind i forløbet og forløbet ud i lederens hverdag. Det styrker læringen og bevirker at den er relevant og brugbar for den enkelte leder.

 

Fagligt og teoretisk afsæt

Forløbet bygger på metoder udviklet gennem Sofie Kempfs mange års arbejde med krop, sind, læring og arbejdsliv. Endvidere på hendes erfaringer fra 2 år som forskningsassistent i projektet Læring i praksis – vejen til bedre lederskab på CBS under ledelse af Poula Helth. Et projekt, der involverede ledere fra 9 forskellige virksomheder i Danmark.

Teoretisk tages der bl.a. afsæt i Æstetisk ledelse, Teori U, Protreptik, Embodied cognition og aktionsforskning.

Forløbet er en vekslen mellem oplæg, forskellige fysiske øvelser hvor teori bliver oplevet og erfaret, brug af kreative og filosofiske metoder til at se nye vinkler, deling af oplevelser, erkendelser, sparring og refleksion.

 

Forløbet

Målgruppen er ledergrupper.

Forløbet strækker sig over 6 måneder, med et modul a´4 timer, ca. hver 6. uge

Der indgår forundersøgelse og evaulering, samt et tilbud om et online netværk efterfølgende.

For mere information, tag kontakt.

 

Økonomi

9.500 kr. + moms pr. leder. (I Hovedstadsområdet og Nordsjælland. Uden for dette område tillægges transport). Ved køb af flere forløb kan der gives rabat.

 

Prisen er indeholdt

 • Et hold er på mellem 8-12 deltager.
 • Forundersøgelse og tilpasning af forløbet til gruppens ståsted og behov.
 • 4 moduler, hvoraf mindst 2 moduler vil være med 2 undervisere.
 • Opfølgning mellem modulerne.
 • Materiale i form at øvelsesbeskrivelser, lydfiler med øvelser og video podcast.
 • Online netværk for lederne der har arbejdet med Core Energys metoder. Her kan de løbende hente inspiration og blive inviteret til aktiviteter der opretholder deres forsatte udvikling på området.

Har I små ledergrupper vil det være muligt at arbejde med to ledergrupper på et forløb.

Er holdet på mere end 10 personer vil vi være 2 undervisere og facilitatore på alle modulerne.

 

Brug for mere information, da kontakt Sofie på 2627 3136

 

 

Kom i kontakt